Paralelni svetovi

Autor: Boje Duše

encaustic 2 x A4

Tamo gde je komadić mog srca, tamo gde je druga paralela, tamo gde se vraćam i kad koračam u suprotnom smeru, tamo sada živi svoj život (i, nadam se, donosi radost i prenosi ljubav), i bitiše kao još jedno sidro, da nas oluje ne odnesu.

Ples vetronoša

Autor: Boje Duše