Hands free

hands free_

Autor: Boje Duše

Govor dlana

Najčvršća tvrdjava pred koju možemo stati je ljudsko srce. Nit´ga slomiti, nit´ ga pokoriti, nit´ ga otopiti, nit´ ga osvojiti, ako je od duše otudjeno.

Plava Baklava

govor dlana

(tuš na papiru)

Autor: Boje Duše