Hands free

hands free_

Autor: Boje Duše

Govor dlana

Najčvršća tvrdjava pred koju možemo stati je ljudsko srce. Nit´ga slomiti, nit´ ga pokoriti, nit´ ga otopiti, nit´ ga osvojiti, ako je od duše otudjeno.

Plava Baklava

govor dlana

(tuš na papiru)

Autor: Boje Duše

Na dohvat ruke

Autor: Boje Duše

Videti okom i vidjeno preneti na papir je veština i, neretko, umetnost. A kad stvari okrenemo na glavačke? Kad probamo umesto gledanja da osetimo, na primer, svoj dlan, klizeći vrhom olovke i zatvorenih očiju po njegovim konturama. Zatim, „vidjeno“ i dalje zatvorenih očiju prenesemo na papir, gledajući samo iznutra 🙂 . Da li je to samo igra ili više od nje?

Nežna sviračica